sigla3

 Telefon: 0745 098 316 / E-mail: office@expert-electrice.ro    /   

PAT - Testarea aparaturii portabile

pat testarea aparaturii portabile pat1De multe ori exista premisele de a gasi aparate in conditii periculoase. Riscurile pentru angajati, angajatori si intreprinderi este foarte mare si aici vorbim, nu numai de riscul de soc electric, dar si de riscul de incendiu cauzat de defectele acestor aparate. Exemplu de aparatele electrice vizate sunt: bormasini electrice portabile sau de banc, polizor unghiular sau de banc, fierastrau electric, pistol de lipit, aparat de sudura, computer, imprimanta, copiator si in principiu toate aparatele electrice care se alimenteaza printr-un cordon cu stekher. 

Prin aparat portabil se intelege, un aparat cu o greutate mai mica de 18 kilograme si care este destinat sa fie mutat in functiune sau nu, dintr-un loc in altul. Exemplu de astfel de aparate care pot fi usor mutate dintr-un loc in altu: aspirator, prajitor de paine, mixer alimente, etc.
Echipamentele mobile sunt echipamente care au sub 18 kg sau mai putin si nu sunt fixe, pot fi prevazute cu roti, rotile sau alte mijloace pentru a facilita miscarea de catre operator dupa cum este necesar pentru a efectua diferite operatii.
Aparatele de mana sunt echipamente portabile, destinate a fi tinute in mana in timpul utilizarii normale (de exemplu: uscator de par, letcon de lipit).
Aparatele/echipamentele stationare au o masa mai mare de 18 kg si nu sunt prevazut cu un maner de transport (de exemplu: frigider, masini de spalat).
Aparatele/echipamentele fixe sunt acele echipamente sau un aparate care sunt fixate pe un suport sau intr-o locatie specifica, multe dintre aceste aparate fiind alimentate in principal dintr-un cablu electric fix (de exemplu: instalatii de uscare de mana de baie).
Echipamentele pentru tehnologia informatiilor includ acele echipamente electrice cum ar fi calculatoarele alimentate de la retea, cat si echipamente de telecomunicatii, precum si alte echipamente electronice, cum ar fi imprimante, fotocopiatoare, faxuri, dar si monitoare pentru a numi doar cateva.

Testarea aparaturii portabile (PAT), este o metoda de testare a aparaturii electrice, pentru a se asigura ca acestea sunt sigure si au o intretinere corecta. De foarte multe ori citim in ziare, dar si in prezentarile stirilor de la televiziuni, ca au existat pierderi de vieti omenesti, ca o casa sau un spatiu comercial, sediul unei firme a fost distrus si ca a fost cauza unui defect electric.

Tipul testelorpat testarea aparaturii portabile pat2

• teste de functionare fara sarcina;
• testarea conductorului PE;
• testarea rezistentei de izolatie;
• testarea curentului de scurgere;
• masurarea tensiunii, curentului si puterii;
• testarea cablurilor de alimentare IEC si a prelungitoarelor.

Testarea PAT este o parte importanta a oricarei politici privind siguranta si sanatatea; conform HG nr. 457/2003, pentru asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune. Aceasta prevedere este indeplinita, doar prin verificari periodice PAT (portable appliance testing), acesta verificare trebuie reglementata printr-o procedura interna. Codul de bune practici, recomanda ca frecventa de testare sa se bazeze, nu numai tipul de echipament, ci si pe clasa echipamentelor, locatia, mediul sau tipul de activitate în care echipamentul este utilizat. Aparatele de mana de exemplu, sunt mult mai susceptibile de a fi afectate decat aparatele fixe. Plecand de la aceste date, tinand cont de cerintele Normativul I7/2011, dar si de propria noastra experienta practica, vom putea stabili frecventa inspectiilor si verificarilor periodice.

Baza legala pentru verificari PAT
Exista reglementari, atat in Legea nr. 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca, care obliga atat angajatorul, cat si angajatii si reprezentantii lor sa asigure securitatea tuturor persoanelor care folosesc locul de munca, astfel:
• fiecare angajator trebuie sa faca evaluarea adecvata a riscurile pentru sanatatea si siguranta angajatilor sai, la care sunt expusi la locul de munca;
• fiecare angajator trebuie sa se asigure ca echipamentele de lucru sunt astfel construite sau adaptate astfel incat sa corespunda scopului pentru care sunt prevazute;
• sa elimine riscurile generate de energia electrica prin utilizarea echipamentelor de lucru, utilajelor, aparaturii, dar si sa fie mentinute in asa fel incat sa previna pericolul de electrocutare.

pat testarea aparaturii portabile pat3Verificari periodice:
• la fiecare 6 luni pentru scule electrice operate ocazional;
• la fiecare 4 luni pentru scule electrice operate frecvent;
• la fiecare 2 luni pentru scule electrice operate continuu;
• dupa fiecare eveniment care ar putea afecta functionarea.

Standarde privind siguranta echipamentelor electrice:
• DIN VDE 0701-0702 (VDE 0701-0702): 2008-06: Inspectia dupa reparare, modificarea de echipamente electrice – instrumente de testare periodica a echipamentelor electrice;
• DIN VDE 0751:2001: Incercarile initiale si periodice ale sistemelor si echipamentelor electrice medicale ;
• SR EN 60745-1:2003: Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 1:Prescriptii generale;
• SR EN 60950:2002: Echipamente pentru tehnologia informatiei. Securitate;
• EN 60990:2002: Metode de masurare a curentilor de atingere si a cond. de protective;
• EN 60353-1: Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Prescriptii generale;
• EN 61029: Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Prescriptii generale;
• SR EN 60601-1-1-2003: Aparate electromedicale. Partea 1-1: Cerinte generale de securitate. Cerinte de securitate pentru sistemele electromedicale;
• EN 60974-4: 2009: Echipament de sudare cu arc. Partea 4: Inspectie si incercari in functiune;
• STAS 2612-87: Protectia impotriva electrocutarii. Limite admise;
• I7-2011 cap. 8 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor – Verificarea si intretinerea instalatiilor electrice.

 

 

Tipărire Email