sigla3

 Telefon: 0751 017 446 / E-mail: office@expert-electrice.ro    /   

MENTENANTA Instalațiilor de JT

Conform Normativului I7/2011 cap. 8.2.1.1 Verificarea periodică are rolul de a determina dacă tot echipamentul din componeța instalației electrice este in stare de utilizare
Verificările periodice trebuie executate periodic, fără demontare sau cu demontare parțială a instalației.
Frecvența pentru verificarile periodice este determinate de tipul instalației, de echipamentele folosite sau de frecvența și calitatea mentenanței precum si de influențele externe la care acestea sunt supuse.
Verificarea periodică poate fi înlocuitaă dacă în instalația se află intr-un sistem de management efectiv și o mentenanță continuă.
Frecvența verificărilor funcționale pentru echipamente electrice se face conform instrucțiunilor furnizorilor. În lipsa acestora se pot utiliza recomandările din PE 116.
În condiții normale de funcționare verificările pentru securitatea și sănătatea în muncă sunt indicate în tabelele 8.3 si 8.4 din Normativul I7/2011.
ATENȚIE normativul I7/2011 nu este singurul care reglementează frecvența verificărilor în instalații, acestea vor fi detaliate în capitolul ELECTROSECURITATE.
Așa cum era de așteptat și aceste verificări periodice trebuie să se finalizeze cu un Raport de Verificare Periodică, care trebuie să detalii ale părții de instalație a fost verificată, acoperită de documentații (proiect electric, buletine de masurători, raport de PIF, etc) împreună cu o consemnare care include orice defecțiune și rezultatele încercărilor.
Raportul trebuie să fie semnat de unul sau mai mulți Electricieni Autorizati și Competenti în măsurători și verificări. 
MENTENANTA Tablourilor Electrice
           Tablourile de distribuţie sunt cele mai importante elemente ale instalaţiilor electrice având rolul de a asigura distribuţia energiei electrice la alte tablouri sau la receptoare. Tablourile cuprind elemente de protecţie, comandă sau manevră, iar la tablourile importante şi aparatajul de masură, control, semnalizare, reglaj şi eventual automatizare.
           RISCURILE care apar in timpul functionarii pot fi determinate de uzura contactelor si a elementelor mecanice si/sau înrăutățirea contactului electric; aceste riscuri pot duce la :
 • sudarea contactelor si impiedicarea manevrarii aparatului;
 • producerea de incendii prin incalzirea excesiva a contactelor care duc la carbonizarea ti aprinderea suporturilor electroizolante;
 • producerea scurtcircuitelor prin arderea izolatiei cablurilor de legatura sau carbonizare suprafetei electroizolante dintre contactele electrice;

Lucrări de prevenire a riscurilor mai sus enuntate:

 • se verifica legaturile la bornele contactelor
 • se verifica si se curata bine suprafata de contact dintre doua contacte electrice
 • se inlocuiesc contactele uzate
 • se verifica elementele arcuitoare care asigura o presiune de contact mare
 • se verifica jocurile din articulatiile mecanismelor unde exista piese in miscare una fata de alta
 • se ung periodic elementele mecanice aflate in miscare pentru a micsora forta de frecare la care sunt supuse in timpul exploatarii

Intretinerea si repararea aparatajului de protectie si semnalizare.

Aceste aparate sunt supuse in timpul exploatarii unor deranjamente specifice cum ar fi :

 • uzura sau blocarea contactelor datorita incalzirii excesive
 • declansarea si anclansarea cu intarziere
 • vibratii ale partii magnetice
 • strapungerea partilor izolante
 • arderea fuzibilelor sau a lampilor de semnalizare

Pentru prevenirea sau inlaturarea acestor situatii se executa urmatoarele lucrari:

 • se verifica suprafetele de contact electric sa fie bine curatate si sa aiba presiune de contact suficient de mare (la sigurantele fuzibile)
 • se verifica legaturile electrice la bornele aparatelor de protectie ca sa fie cat mai stranse
 • se verifica starea bimetalelor la releele termice
 • se inlocuiesc corpurile sigurantelor fuzibile fisurate sau capacele deteriorate
 • la inlocuirea fuzibilului acesta trebuie sa aiba sectiunea functie de curentul care il strabate
 • se verifica starea transformatoarelor de la lampile de semnalizare si a legaturilor acestora

Intretinerea si repararea aparatajului electric auxiliar.

Principalele deranjamente care apar in timpul exploatarii acestor aparate sunt blocarea sau actionarea cu intarziere ; incalzirea sau intreruperea cailor de curent datorate contactelor imperfecte

Pentru prevenirea sau inlaturarea acestor situatii se executa urmatoarele lucrari:

 • se curata si se ung elementele care se afla in miscare pentru a micsora forta de frecare
 • se etanseza bine capacele de protectie a aparatelor pentru a prevenii patrundera prafului, apei sau a altor corpuri straine
 • se verifica legaturile electrice la bornele contactelor
 • se curata suprafetele de contact dintre piesele de contact
 • se inlocuiesc contactele uzate
 • se verifica starea dispozitivelor arcuitoare care asigura presiunea de contact necesara

NTSM si PSI care trebuie respectate .

 • legarea la centura de impamantare a partilor metalice a aparatelor electrice
 • protejarea cu capace electroizolante a bornelor de legatura
 • piesele de manevra trebuie sa fie din material electroizolant
 • aparatele care se monteaza in incaperi speciale trebuie sa fie inchise in carcase sau tablouri bine capsulate
 • aparatele trebiue sa fie permanent mentinute in stare curata prin indepartarea periodica a prafului sau a altor impuritati

Mentenanta instalatie de iluminat normal si iluminat de siguranta

         Iluminatul este cel mai important element din mediul vizual. Un iluminat eficient, de calitate, asigura prin confort, o productivitate crescută, precum şi un grad sporit de securitate.

        Instalatiile de iluminat electric trebuie sa realizeze un anumit nivel de iluminare, concomitent cu indeplinirea unor conditiide calitate, reclamate de caracterul subiectival iluminatului. In afara de acestea, instalatiile de iluminat (artificial-electric) trebuie sa aiba, pentru a fi economice, o mare adaptibilitate la conditiile variate de functionare, data fiind corelatia stransa cu iluminatul natural.

Lucrări de prevenire a riscurilor mai sus enuntate:

 • verificare circuite interioare/exterioare
 • verficare vizuala a corpurilor de iluminat
 • verificarea protectiei IP
 • verificare planuri si scheme de executie
 • verificarea dozelor electrice de legaturi
 • verificare sistem de fixare verificare stare de functionare
 • curatare desprafuire corpuri de iluminat
 • verificare conexiuni electrice
 • verificarea corodarii conrxiunilor la instalatiile de iluminat exterior
 • verificarea aprinderii automate cu senzor de crepuscul
 • verificare functionare senzori de miscare pentru aprindere iluminat
 • inlocuiri becuri, tuburi fluorescente, transformatoare, balasturi, startere, ignitere
 • verificarea nivelurilor de iluminare medie, uniformitatea iluminării şi amplasarea corpurilor de iluminat şi indicatoarelor luminoase;
 • verificare funcţionare corectă a lămpilor
 • verificarea indicaţiilor aparatelor de control şi/sau panourile de comandă
 • înscrierea în registrul de evidenţă a defecţiunilor şi remedierilor operate în instalaţiile de iluminat;
 • verificarea starii de funcţionare a echipamentului din instalaţia de iluminat portabil sau mobil.
 • verificarea starii de funcţionare a acumulatoarelor şi a altor surse proprii de alimentare, conform prescripţiilor producătorului;
 • starea de funcţionare a instalaţiei de iluminat de siguranţă nepermanent prin simularea ieşirii din funcţiune a instalaţiei de iluminat normal pe o durată scurtă de timp (până la 15 min);
 • starea de funcţionare a instalaţiei de automatizare pentru intrarea în funcţiune, după timpul reglat, a instalaţiei de iluminat de siguranţă.
 • verificarea / testarea functionarii iluminatului de siguranta pe baterii
 • verificarea / testarea functionarii iluminatului de siguranta pe generator
 • verificare autonomie iluminat de siguranta
 • verificarea corectitudinii amplasarii corpurilor de iluminat de siguranta

Mentenanta UPS-uri

          UPS, abreviere care vine de la Uninterruptible Power Supply, este o sursa de energie neintreruptibila care se conecteaza intre reteaua locala de alimentare si consumatori. Consumatorii pot fi calculatoare personale, servere, echipamente medicale, echipamente din domeniul armatei, telecomunicatii, centrale termice de apartament, televizoare si multe altele. Rolul acestora este de a proteja consumatorii de perturbatiile existente in reteaua de alimentare si de intreruperea brusca a curentului de alimentare, fapt care ar putea duce la deteriorarea uneori ireversibila a aparatelor conectate la retea, la pierderi de date sau alte daune fizice care survin in astfel de cazuri.

Lucrări de prevenire a riscurilor mai sus enuntate:

 • Curăţare praf interior şi exterior ;
 • Curăţare de praf ventilatoare ups;
 • Verificare stare de încărcare prin procedura de testare manuală a bateriei;
 • Verificare sisteme de încărcare acumulatori;
 • Verificare alarme şi coduri de eroare;
 • Verificare conexiune portului serial de comunicare, placă interfaţă, panoul de monitorizare de la distanţă;
 • Verificare conexiuni electrice din cadrul ups –ului, strângerea acestora;
 • Manevre de utilizare a protului serial cu realizarea tuturor operaţiunilor din cartera tehnică a echipamentului;
 • Verificare cablu de comunicare serial, eventual înlocuirea acestuia;
 • Verificare şi actualizare software de control la distanţă;
 • Curăţare, testare şi verificare panou de monitorizare de la distanţă;
 • Realizare din meniul de comandă a comenzilor din submeniu pentru testarea stării ups-ului;
 • Probe în sarcină ale ups-ului;
 • Alte operaţiuni menţionare în cartea tehnică a echipamentiului.
 

Tipărire Email