sigla3

 Telefon: 0751 017 446 / E-mail: office@expert-electrice.ro    /   

Atestat ANRE de tip C1B si C2B

Ce Insemna Atestat de tip C1B – Competențe (Un=0,4Kv÷100Kv)


• Proiectarea Instalațiilor electrice de 0,4kv÷100kv,
• Proiectează Linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4kv÷100kv aeriene și/sau subterane;
• Proiectează Posturi de Transformare de medie tensiune, inclusiv celulele aferente;
• Proiectează Stații de medie tensiune și partea de medie tensiune a stațiilor de de înaltă tensiune
• Proiectează rețele electrice de iluminat public aeriene și/sau subterane
• Proiectează rețele de alimentare cu energie electrică a ansamblurilor de locuințe;
• Proiectează instalații electrice de curenți slabi aferente (circuite secundare)
• Proiectează bateri staționare de acumulatori, instalații electrice de compensare a factorului de putere;
• Proiectează instalații de cabluri de fibră optică pentru transmitere de semnal;
• Proiectează instalații de comandă, control și protecții prin relee;
• Proiectează linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4kv÷100kv aeriene și/sau subterane;
• Proiectează firul de gardă cu fibră optică inclusă pe LEA 110kv;
• Proiectează Stații de medie tensiune și 110kv;

Ce Insemna Atestat de tip C2B – Competențe (Un=0,4Kv÷100Kv)

• Execută instalații electrice exterioare/interioare aferente incintelor/construcțiilor civile si industriale de Joasa Tensiune;
• Execută instalații electrice 0,4kv÷100kv;
• Branșamente aeriene si subterane de Joasa Tensiune;
• Realizează încercări/măsuratori la echipamentele si instalațiile electrice de Joasă Tensiune;
• Execută, verifică, masoară prize de pământ, instalații de legare la pământ si de paratrăznet aferente cladirilor civile si industriale și emite buletine de verificare/măsurare aferente acestora;
• Execută încercări/măsurători la echipamentele și instalațiile electrice de 0,4kv÷100kv;
• Execută lucrări de mentenanță la corpurile de iluminat stradal pietonal si rutier, temporar festiv si ornamental sau ornamental festiv, racordate la instalațiile electrice publice;
• Execută încercari/ masuratori la echipamentele si instalatiile electrice, 0,4kv÷100kv;
• Execută Instalații electrice de Joasa Tensiune,
• Execută Linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kv-100 kv aeriene și/sau subterane;
• Execută Posturi de Transformare de medie tensiune, inclusiv celulele aferente;
• Execută Stații de medie tensiune și partea de medie tensiune a stațiilor de de înaltă tensiune;
• Execută rețele electrice de iluminat public aeriene și/sau subterane;
• Execută rețele de alimentare cu energie electrică a ansamblurilor de locuințe;
• Execută instalații electrice de curenți slabi aferente (circuite secundare)
• Execută bateri staționare de acumulatori, instalații electrice de compensare a factorului de putere;
• Execută instalații de cabluri de fibră optică pentru transmitere de semnal;
• Execută instalații de comandă, control și protecții prin relee;
• Execută măsurarea rezistenței de izolație și continuitate circuite, măsurarea rezistenței de contact la PT;
• Execută verificări și încercări ale echipamentelor și instalațiilor electrice de medie tensiune, aferente rețelelor electrice de distribuție și posturilor de transformare;
• Execută firul de gardă cu fibră optică inclusă pe LEA 110kv;

Ce Facem Noi Pentru Obținerea Atestatului ANRE


• Identificăm împreună cu Dumneavoastră tipul de atestat necesar;
• Vă prezentăm competențele date de atestatul dorit;
• Întocmim Lista cu Cerințele Minimale obligatorii pentru obținerea atestatului ANRE;
• Analizăm dotarea tehnico-materială existenta în Societate;
• Consiliere in optimizarea cheltuielilor pentru îndeplinirea cerințelor tehnico-materiale minimale necesare;
• Analizăm STRUCTURA de personal calificat;
• Consiliere in vederea gasirii de personal calificat minim necesar;
• Verificăm Codul CAEN corespunzator activității de instalații electrice in construcții;
• Intocmim Proceduri Tehnice NECESARE pentru obținerea Certificatului Sistemului de Management al Calității SR EN ISO 9001;
• Intocmim Dosarul cu toate actele necesare pentru obținerea atestatului ANRE;
• Depunerea Documentației la ANRE (la cerere);
• Ridicarea si transmiterea la sediul firmei a atestatului dupa obținera lui (la cerere);

Soluționăm GARANTAT întocmirea Dosarului cu documentație în timp util