sigla3

 Telefon: 0745 098 316 / E-mail: office@expert-electrice.ro    /   

Atestat ANRE de tip B (Be,Bi,Bp)

Ce Insemna Atestat de tip B (Be, Bi, Bp) – Competențe (Un=0,4Kv)


• Execută instalații electrice exterioare/interioare aferente incintelor/construcțiilor civile si industriale de Joasa Tensiune
• Execută instalații de Joasa Tensiune
• Branșamente aeriene si subterane de Joasa Tensiune – jt
• Proiectarea Instalațiilor electrice de Joasa Tensiune – jt;
• Realizează încercări/măsuratori la echipamentele si instalațiile electrice de Joasă Tensiune;
• Execută, verifică, masoară prize de pământ, instalații de legare la pământ si de paratrăznet aferente cladirilor civile si industriale și emite buletine de verificare/măsurare aferente acestora;
• Execută încercări/măsurători la echipamentele și instalațiile electrice de Joasă Tensiune;
• Execută lucrări de mentenanță la corpurile de iluminat stradal pietonal si rutier, temporar festiv si ornamental sau ornamental festiv, racordate la instalațiile electrice publice;
• Execută încercari/ masuratori la echipamentele si instalatiile electrice, de joasa tensiune.

 

Ce Facem Noi Pentru Obținerea Atestatului ANRE


• Identificăm împreună cu Dumneavoastră tipul de atestat necesar;
• Vă prezentăm competențele date de atestatul dorit;
• Întocmim Lista cu Cerințele Minimale obligatorii pentru obținerea atestatului ANRE;
• Analizăm dotarea tehnico-materială existenta în Societate;
• Consiliere in optimizarea cheltuielilor pentru îndeplinirea cerințelor tehnico-materiale minimale necesare;
• Analizăm STRUCTURA de personal calificat;
• Consiliere in vederea gasirii de personal calificat minim necesar;
• Verificăm Codul CAEN corespunzator activității de instalații electrice in construcții;
• Intocmim Proceduri Tehnice NECESARE pentru obținerea Certificatului Sistemului de Management al Calității SR EN ISO 9001;
• Intocmim Dosarul cu toate actele necesare pentru obținerea atestatului ANRE;
• Depunerea Documentației la ANRE (la cerere);
• Ridicarea si transmiterea la sediul firmei a atestatului dupa obținera lui (la cerere);

Soluționăm GARANTAT întocmirea Dosarului cu documentație în timp util