Autorizari ANRE tip A1, A2, B (Be, Bi, Bp), C1A, C2A, C1B, C2B

Obținerea Atestatului este GARANTATĂ, Consilierea la telefon GRATUITĂ, Intocmirea documentației pentru obținerea atestatului ANRE

Atestat ANRE de tip A1, A2

Ce Însemnă Atestat de tip A1 – Competențe (Un=0,4Kv)

 • Execută încercări/măsurători la instalațiile de Joasă Tensiune;
 • Execută încercări/măsurători la echipamentele de Joasă Tensiune.

Ce Însemnă Atestat de tip A2 – Competențe (Un=0,4Kv÷20Kv)

 • Execută încercări/măsurători la instalațiile de Joasă Tensiune și Medie Tensiune;
 • Execută încercări/măsurători la echipamentele de Joasă Tensiune și Medie Tensiune.

Atestat ANRE de tip B (Be,Bi,Bp)

Ce Însemnă Atestat de tip B (Be, Bi, Bp) – Competențe (Un=0,4Kv)

 • Execută instalații electrice exterioare/interioare aferente incintelor/construcțiilor civile și industriale de Joasă Tensiune
 • Execută instalații de Joasă Tensiune;
 • Branșamente aeriene și subterane de Joasă Tensiune;
 • Proiectarea Instalațiilor electrice de Joasă Tensiune;
 • Realizează încercări/măsurători la echipamentele și instalațiile electrice de Joasă Tensiune;
 • Execută, verifică, masoară prize de pământ, instalații de legare la pământ și de paratrăznet aferente clădirilor civile și industriale și emite buletine de verificare/măsurare aferente acestora;
 • Execută încercări/măsurători la echipamentele și instalațiile electrice de Joasă Tensiune;
 • Execută lucrări de mentenanță la corpurile de iluminat stradal pietonal și rutier, temporar festiv și ornamental sau ornamental festiv, racordate la instalațiile electrice publice;
 • Execută încercari/ măsurători la echipamentele și instalațiile electrice, de Joasă Tensiune.

Atestat ANRE de tip C1A și C2A

Ce Însemnă Atestat de tip C1A – Competențe (Un=0,4Kv÷20Kv)

 • Proiectarea Instalațiilor electrice de Joasă Tensiune;
 • Proiectează Linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kv÷20 kv aeriene și/sau subterane;
 • Proiectează Posturi de Transformare de medie tensiune, inclusiv celulele aferente;
 • Proiectează Stații de medie tensiune și partea de medie tensiune a stațiilor de de înaltă tensiune;
 • Proiectează rețele electrice de iluminat public aeriene și/sau subterane;
 • Proiectează rețele de alimentare cu energie electrică a ansamblurilor de locuințe;
 • Proiectează instalații electrice de curenți slabi aferente (circuite secundare);
 • Proiectează bateri staționare de acumulatori, instalații electrice de compensare a factorului de putere;
 • Proiectează instalații de cabluri de fibră optică pentru transmitere de semnal;
 • Proiectează instalații de comandă, control și protecții prin relee;

Ce Însemnă Atestat de tip C2A – Competențe (Un=0,4Kv÷20Kv)

 • Execută instalații electrice exterioare/interioare aferente incintelor/construcțiilor civile și industriale de Joasă Tensiune;
 • Execută instalații de Joasă Tensiune;
 • Branșamente aeriene și subterane de Joasă Tensiune;
 • Realizează încercări/măsurători la echipamentele și instalațiile electrice de Joasă Tensiune;
 • Execută, verifică, masoară prize de pământ, instalații de legare la pământ și de paratrăznet aferente clădirilor civile și industriale și emite buletine de verificare/măsurare aferente acestora;
 • Execută încercări/măsurători la echipamentele și instalațiile electrice de Joasă Tensiune;
 • Execută lucrări de mentenanță la corpurile de iluminat stradal pietonal și rutier, temporar festiv și ornamental sau ornamental festiv, racordate la instalațiile electrice publice;
 • Execută încercari/ măsurători la echipamentele și instalațiile electrice, de Joasă Tensiune;
 • Execută Instalații electrice de Joasă Tensiune;
 • Execută Linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kv-20 kv aeriene și/sau subterane;
 • Execută Posturi de Transformare de medie tensiune, inclusiv celulele aferente;
 • Execută Stații de medie tensiune și partea de medie tensiune a stațiilor de de înaltă tensiune;
 • Execută rețele electrice de iluminat public aeriene și/sau subterane;
 • Execută rețele de alimentare cu energie electrică a ansamblurilor de locuințe;
 • Execută instalații electrice de curenți slabi aferente (circuite secundare);
 • Execută bateri staționare de acumulatori, instalații electrice de compensare a factorului de putere;
 • Execută instalații de cabluri de fibră optică pentru transmitere de semnal;
 • Execută instalații de comandă, control și protecții prin relee;
 • Execută măsurarea rezistenței de izolație și continuitate circuite, măsurarea rezistenței de contact la PT;
 • Execută verificări și încercări ale echipamentelor și instalațiilor electrice de medie tensiune, aferente rețelelor electrice de distribuție și posturilor de transformare.

Atestat ANRE de tip C1B și C2B

Ce Însemnă Atestat de tip C1B – Competențe (Un=0,4Kv÷100Kv)

 • Proiectarea Instalațiilor electrice de 0,4kv÷100kv;
 • Proiectează Linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4kv÷100kv aeriene și/sau subterane;
 • Proiectează Posturi de Transformare de medie tensiune, inclusiv celulele aferente;
 • Proiectează Stații de medie tensiune și partea de medie tensiune a stațiilor de de înaltă tensiune;
 • Proiectează rețele electrice de iluminat public aeriene și/sau subterane;
 • Proiectează rețele de alimentare cu energie electrică a ansamblurilor de locuințe;
 • Proiectează instalații electrice de curenți slabi aferente (circuite secundare);
 • Proiectează bateri staționare de acumulatori, instalații electrice de compensare a factorului de putere;
 • Proiectează instalații de cabluri de fibră optică pentru transmitere de semnal;
 • Proiectează instalații de comandă, control și protecții prin relee;
 • Proiectează linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4kv÷100kv aeriene și/sau subterane;
 • Proiectează firul de gardă cu fibră optică inclusă pe LEA 110kv;
 • Proiectează Stații de medie tensiune și 110kv;

Ce Însemnă Atestat de tip C2B – Competențe (Un=0,4Kv÷100Kv)

 • Execută instalații electrice exterioare/interioare aferente incintelor/construcțiilor civile și industriale de Joasă Tensiune;
 • Execută instalații electrice 0,4kv÷100kv;
 • Branșamente aeriene și subterane de Joasă Tensiune;
 • Realizează încercări/măsurători la echipamentele și instalațiile electrice de Joasă Tensiune;
 • Execută, verifică, măsoară prize de pământ, instalații de legare la pământ și de paratrăznet aferente clădirilor civile și industriale și emite buletine de verificare/măsurare aferente acestora;
 • Execută încercări/măsurători la echipamentele și instalațiile electrice de 0,4kv÷100kv;
 • Execută lucrări de mentenanță la corpurile de iluminat stradal pietonal și rutier, temporar festiv și ornamental sau ornamental festiv, racordate la instalațiile electrice publice;
 • Execută încercări/ măsurători la echipamentele și instalațiile electrice, 0,4kv÷100kv;
 • Execută Instalații electrice de Joasă Tensiune;
 • Execută Linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kv-100 kv aeriene și/sau subterane;
 • Execută Posturi de Transformare de medie tensiune, inclusiv celulele aferente;
 • Execută Stații de medie tensiune și partea de medie tensiune a stațiilor de de înaltă tensiune;
 • Execută rețele electrice de iluminat public aeriene și/sau subterane;
 • Execută rețele de alimentare cu energie electrică a ansamblurilor de locuințe;
 • Execută instalații electrice de curenți slabi aferente (circuite secundare);
 • Execută bateri staționare de acumulatori, instalații electrice de compensare a factorului de putere;
 • Execută instalații de cabluri de fibră optică pentru transmitere de semnal;
 • Execută instalații de comandă, control și protecții prin relee;
 • Execută măsurarea rezistenței de izolație și continuitate circuite, măsurarea rezistenței de contact la PT;
 • Execută verificări și încercări ale echipamentelor și instalațiilor electrice de medie tensiune, aferente rețelelor electrice de distribuție și posturilor de transformare;
 • Execută firul de gardă cu fibră optică inclusă pe LEA 110kv;

Ce Facem Noi Pentru Obținerea Atestatului ANRE

 • Identificăm împreună cu Dumneavoastră tipul de atestat necesar;
 • Vă prezentăm competențele date de atestatul dorit;
 • Întocmim Lista cu Cerințele Minimale obligatorii pentru obținerea atestatului ANRE;
 • Analizăm dotarea tehnico-materială existentă în Societate;
 • Consiliere în optimizarea cheltuielilor pentru îndeplinirea cerințelor tehnico-materiale minimale necesare;
 • Analizăm STRUCTURA de personal calificat;
 • Consiliere în vederea găsirii de personal calificat minim necesar;
 • Verificăm Codul CAEN corespunzător activității de instalații electrice în construcții;
 • Întocmim Proceduri Tehnice NECESARE pentru obținerea Certificatului Sistemului de Management al Calității SR EN ISO 9001;
 • Întocmim Dosarul cu toate actele necesare pentru obținerea atestatului ANRE;
 • Depunerea Documentației la ANRE (la cerere);
 • Ridicarea și transmiterea la sediul firmei a atestatului după obținera lui (la cerere);

Contactați-ne astăzi pentru servicii de Autorizari ANRE tip A1, A2, B (Be, Bi, Bp), C1A, C2A, C1B, C2B

Ai întrebări despre termografie, verificări aparate și instalații electrice sau vrei o ofertă personalizată? Contactează-ne și echipa noastră te va ajuta cu plăcere

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder